Transzferár-hírlevél – A transzferárazást érintő jogszabályi változások – 2022. június

A 2022. június 21-én benyújtott T/360-as törvényjavaslat Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról (továbbiakban: ’Módosító tv.’)  több ponton is érinti a transzferárazási jogszabályokat. Az alábbiakban a Módosító tv. a hazai transzferárazási gyakorlatot érintő, legfontosabb javaslatait foglaljuk össze 5 pontban.

Összegzés

A törvényjavaslatból látható, hogy a kapcsolt vállalatok közötti ügyletek kiemelt figyelmet és gondos folyamattervezést igényelnek a következő évektől. Különösen igaz ez az új transzferár adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a transzferár kiigazításokra vonatkozó szigorú előírásokra, amelyeket elsőként a 2022-es adóév vonatkozásában kell alkalmazni. A korábbi évek vonatkozásában készült transzferár nyilvántartásokat is érdemes ugyanakkor felülvizsgálni, a lényegesen megemelkedő mulasztási bírság tételek tükrében.

1. Új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése

Tartalom:

 • A transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség hatálya alá tartozó adózók az éves társasági adóbevallásban a transzferárakkal összefüggésben adatszolgáltatásra is kötelezettek lesznek.
 • Az adatszolgáltatás pontos tartalma a törvényjavaslatban nem szerepel, az a transzferár rendeletben kerül majd meghatározásra, tehát várható a 32/2017. évi NGM rendelet módosítása.

Hatály és alkalmazhatóság:

 • A transzferárazással összefüggő új adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírás a Módosító tv. kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 • Az adózók számára az új adatszolgáltatási kötelezettség naptári évnek megfelelő adóév esetén a 2022. évre vonatkozó társasági adó-bevallásban keletkezik.

Praktikus meglátásaink:

 • A jogszabály tervezet elfogadása után tehát az adózók már a társasági adóbevallás összeállítása során, de legkésőbb a bevallás benyújtása előtt kötelesek lennének felmérni legalább a transzferár nyilvántartási kötelezettség alá eső tranzakciók körét. Az adatszolgáltatás elképzelhető, hogy ki fog terjedni a kapcsolt ügyletek vonatkozásában alkalmazott szokásos piaci ár vizsgálati módszerre, valamint szokásos piaci árra, ártartományra is, amelyeknek tehát megfelelő időben rendelkezésre kell állni a társasági adó-bevallás benyújtásához.
 • Amennyiben ezt elmulasztják, vagy nem teljeskörűen teljesítik, úgy az Adóhatóság feltételezheti majd, hogy a transzferár nyilvántartás sem készült el időben, amely egy adóvizsgálat keretében mulasztási bírság kivetését vonhatja maga után, már a megemelt mértékben.

2. Transzferár-nyilvántartás miatt kiszabható bírság mértékének emelkedése

Tartalom:

 •  Az eddigi 2.000.000,- forint helyett már 5.000.000,- forintig terjedhet a kiszabható mulasztási bírság maximuma. Ismételt jogsértés esetén a mulasztási bírság akár 10.000.000,- forintig is terjedhet nyilvántartásonként.

Hatály és alkalmazhatóság:

 • A transzferárakkal kapcsolatos mulasztási bírságokra vonatkozó változás a Módosító tv. a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 • A javaslat alapján a hatálybalépést követő naptól induló adóhatósági vizsgálatok esetében alkalmazható a rendelkezés az átfogó ellenőrzéssel még le nem zárt vagy el nem évült évek vonatkozásában.

Praktikus meglátásaink:

 • Az adózók a vizsgálattal még le nem zárt évek vonatkozásában jelentősen nagyobb kitettséggel számolhatnak az el nem készített, vagy hiányos transzferár-nyilvántartások vonatkozásában.

3. Szokásos piaci ár és az interkvartilis tartomány meghatározása

Tartalom:

 • A módosítás értelmében a nyilvános adatbázison alapuló elemzések esetében az interkvartilis tartomány alkalmazása minden esetben kötelezővé válna.
 • Amennyiben az alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon belül van, úgy transzferár kiigazításnak helye nincs. Amennyiben azonban a kapcsolt ügyletekben alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon kívül esik, úgy főszabályként a mediánra, tehát a középértékre, és nem az interkvartilis tartomány közelebbi széléhez szükséges a kiigazítást elvégezni.

Hatály és alkalmazhatóság:

 • A szokásos piaci ártartomány alkalmazására vonatkozó változások a Módosító tv. kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 • Az új előírások első alkalommal várhatóan a 2022. évre készítendő transzferár-nyilvántartásra vonatkoznak.

Praktikus meglátásaink:

 • A rendelkezések a korábbiakhoz képest lényegesen magasabb adóalap-módosításokhoz vezethetnek az alacsony jövedelmezőségű, vagy veszteséges vállalkozásoknál.
 • A szokásos piaci tartomány alkalmazására vonatkozó fenti előírások ugyanakkor nem minden szempontból egyértelműek, kérdéseket vetnek fel szakmai szempontból.


4. Új fogalmi meghatározás a szokásos piaci ár meghatározása kapcsán

Tartalom:

 • A törvényjavaslatba belekerült a szokásos piaci árra, valamint a szokásos piaci tartományra vonatkozó új fogalmi meghatározás is. Ezek a definíciók eddig nem szerepeltek a Tao tv.-ben.

Hatály és alkalmazhatóság:

 • A szokásos piaci árra és ártartományra vonatkozó előírás a Módosító tv. kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Praktikus meglátásaink:

 • A fentiek technikai pontosítást jelentenek, hiszen az összhangban van az eddig is irányadónak számító OECD Transzferár Irányelvekben meghatározásra kerülő definícióval.

5. APA kérelem díjának emelkedése

Tartalom:

 • Az előzetes ármegállapítási kérelem (APA) díja emelkedik: egyoldalú eljárás esetén 2.000.000,- forintról 5.000.000,- forintra, két- vagy többoldalú eljárás esetén 8.000.000,- forintra.

Hatály és alkalmazhatóság:

 • A módosítások a Módosító tv. kihirdetését követő harmincegyedik naptól lépnek hatályba.

Megosztás:

kategóriák

Kapcsolat

Szarvady Zsófia Irodavezető
Back office igazgató

Szarvady Zsófia

Szarvady Zsófia közgazdászként végzett 2012-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemen alapszakon majd 2015-ben a Budapesti Metropolitan Egyetemen mester szakon. Tanulmányai alatt és az azt követő években az InterContinental Budapest Front Office részlegén szerzett széleskörű tapasztalatot. 2016-ban csatlakozott a PwC Magyarországhoz, ahol az adminisztratív támogatás több oldalába is belekóstolt, mint team assistant, személyi asszisztens és pénzügyi asszisztens. 2019 februárjában csatlakozott a KONDOR Csoporthoz irodavezetőként és jelenleg a Back office igazgató pozíciót tölti be.

Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Partner

Polgár Lili

Polgár Lili HR Business Partner szakközgazdász (summa cum laude), Human Synergistics nemzetközileg akkreditált vezetésfejlesztési tanácsadó, szervezetfejlesztő (OD).

20 év szervezet- és vezetőfejlesztési tapasztalattal rendelkezik a KKV szektortól az állami cégeken keresztül a multinacionális vállalatokig. Tanácsadóként elsősorban felsővezetői fejlesztésekkel, változásmenedzsmenttel és együttműködést fejlesztő programokkal foglalkozik.

A KONDOR OD társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.

Puskás Zsuzsanna Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető
Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető

Puskás Zsuzsanna

Puskás Zsuzsanna a vállalkozási ügyintéző és a kisvállalkozók gazdasági ügyintézője végzettségek megszerzését követően 2000-ben mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. Tanulmányait ezután a Szent István Egyetemen folytatta közgazdász szakon. Közel tíz év számviteli és adózási tapasztalat megszerzését követően a tíz legnagyobb hazai számviteli szolgáltató egyikénél tevékenykedett könyvelési csoportvezetőként, és ezzel párhuzamosan a minőségirányítási rendszer kialakításával és működtetésével is foglalkozott. 2011-ben indította el saját könyvelési szolgáltatásokat nyújtó cégét, majd 2018-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz a könyvelési üzletág vezetőjeként.

Adózási vezető

Vizer József

Vizer József 2003-ban végzett közgazdászként a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán. 2003-ban mérlegképes könyvelő -, 2006-ban adótanácsadó -, 2012-ben okleveles forgalmiadó szakértő – és nemzetközi adószakértő képesítést szerzett. Közel tíz év adóigazgatási és adótanácsadói gyakorlat megszerzését követően 2013 óta különböző adózási vezetői pozíciókat töltött be, előbb a Lidl Magyarországnál, majd az RSM Hungary-nél. 2020-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz az adótanácsadási üzletág vezetőjeként.

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.
TP üzletágvezető, Adószakértő, Partner

Pásztor László

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.

Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.
Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Alapító, Partner

Dr. Kondor Bence Barnabás

Dr. Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP, a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.

Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.
CEO, Partner

Dr. Bársony Farkas

Dr. Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) volt elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.