Adópercek 2023/3. – Törvényjavaslat a körforgásos gazdasággal összefüggő törvények módosításáról

Új törvényjavaslat (T/4030) került benyújtásra a körforgásos gazdasággal összefüggő törvények módosításáról. A javaslat az új hulladékgazdálkodási modell – ideértve a július 1-től bevezetésre kerülő kiterjesztett gyártói felelősség rendszert – kialakításával kapcsolatban fogalmaz meg módosításokat.

A módosítások számos jogszabályt érintenek, többek között a hulladékról szóló törvényt, az elektronikus ügyintézésről szóló törvényt, az egyes közszolgáltatások ellátásáról szóló törvényt, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt is. Hírlevelünkben a termékdíjat érintő várható változásokat ismertetjük.

A módosítások részben pontosítják az állami adóhatóság és a hulladékgazdálkodási hatóság közötti együttműködés szabályait, átmeneti szabályokat fogalmaznak meg a 2023. évre vonatkozóan, és a jogszabály kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel való összehangolását célozzák meg.

  • A módosítás meghatározza a termékdíj-kötelezettséggel és a hulladékgazdálkodási kötelezettségekkel összefüggő, a kötelezettségek ellenőrzése érdekében átadásra kerülő adatok pontos körét.

  • A tervek szerint átmeneti szabály kerül bevezetésre a 2023. IV. negyedévi termékdíj előleg összegének meghatározására vonatkozóan. A 2023-as átmenet évében az első két negyedév befizetési összegei a teljes termékdíjtételek alkalmazásával történnének, míg a harmadik negyedév összege a 2023. július 1-jével hatályba lépő, a kiterjesztett gyártói felelőségi díj mértékével csökkentett termékdíjtételek alkalmazásával történik. A magasabb összegű előleget az adózók csak a tárgyév utolsó negyedévéről szóló, a tárgyévet követő év január 20-ig benyújtásra kerülő bevallásukban tudják kompenzálni. Az átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy a negyedik negyedévre vonatkozó előleg összegének megállapítása során a harmadik negyedév már a kiterjesztett gyártói felelősségi díjakkal csökkentett összeggel kerüljön figyelembevételre.

  • Csomagolószer után keletkező dupla fizetési teher elkerülése érdekében a javaslat átmeneti szabályt vezet be: „ a 2023. július elsejét követő belföldi forgalomba hozatal alapján kiterjesztett gyártói felelősségi díjat igazoltan megfizető visszaigényelheti a termékdíjköteles termék után az általa vagy a csomagolószer kötelezettje által 2023. július elsejét megelőzően megfizetett termékdíj azon összegét, amely az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal megegyezik.” A gyakorlatban ez a következőt jelenti. Termékdíjköteles csomagolószer 2023. június 30. előtti forgalomba hozatala esetén az első belföldi forgalomba hozó megfizeti a termékdíjkötelezettséget, majd a gazdálkodó ezt követően fogja létrehozni ebből a csomagolást, és mint a csomagolás forgalomba hozójának kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettsége keletkezik. A csomagolást alkotó csomagolószer július elsejét megelőző első belföldi forgalomba hozatala során a kiterjesztett gyártói felelősségi díj levonására nincs még lehetőség, így kettős fizetési kötelezettsége keletkezne a hulladékgazdálkodás költségek megfizetése vonatkozásában. Az átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizető gazdálkodó visszaigényelhesse ezekben az esetekben a megfizetett környezetvédelmi termékdíjból a kiterjesztett gyártói felelősségi díj összegét.

  • Termékdíjköteles elektromos, elektronikus berendezésnek minősül a 8424 vámtarifaszám alá tartozó folyadék vagy por szórására szolgáló elektromos működésű gépek, valamint a 8485 vámtarifaszám alá tartozó additív gyártásra szolgáló gépek (3D-s nyomtatók).

  • A módosítás a termékdíj meghatározásának képletét is pontosítja a gépjárművek termékdíjköteles alkotórészeire, tartozékaira vonatkozóan.

  • A javaslat alapján belföldi adóraktárba betárolást követően külföldre értékesített termékdíjköteles termék esetén is lehetőség nyílik a termékdíj kötelezettség átvállalására, és ezzel elkerülhetővé válik a jelentős adminisztrációt igénylő befizetés és visszatérítés alkalmazása.

  • A módosítás az összetett, társított csomagolószerek termékdíj megállapítása során alkalmazandó határértékeket egységesen 95%-ban határozza meg. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint ez az érték 90%.
Megosztás:

kategóriák

Kapcsolat

Szarvady Zsófia Irodavezető
Back office igazgató

Szarvady Zsófia

Szarvady Zsófia közgazdászként végzett 2012-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemen alapszakon majd 2015-ben a Budapesti Metropolitan Egyetemen mester szakon. Tanulmányai alatt és az azt követő években az InterContinental Budapest Front Office részlegén szerzett széleskörű tapasztalatot. 2016-ban csatlakozott a PwC Magyarországhoz, ahol az adminisztratív támogatás több oldalába is belekóstolt, mint team assistant, személyi asszisztens és pénzügyi asszisztens. 2019 februárjában csatlakozott a KONDOR Csoporthoz irodavezetőként és jelenleg a Back office igazgató pozíciót tölti be.

Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Partner

Polgár Lili

Polgár Lili HR Business Partner szakközgazdász (summa cum laude), Human Synergistics nemzetközileg akkreditált vezetésfejlesztési tanácsadó, szervezetfejlesztő (OD).

20 év szervezet- és vezetőfejlesztési tapasztalattal rendelkezik a KKV szektortól az állami cégeken keresztül a multinacionális vállalatokig. Tanácsadóként elsősorban felsővezetői fejlesztésekkel, változásmenedzsmenttel és együttműködést fejlesztő programokkal foglalkozik.

A KONDOR OD társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.

Puskás Zsuzsanna Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető
Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető

Puskás Zsuzsanna

Puskás Zsuzsanna a vállalkozási ügyintéző és a kisvállalkozók gazdasági ügyintézője végzettségek megszerzését követően 2000-ben mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. Tanulmányait ezután a Szent István Egyetemen folytatta közgazdász szakon. Közel tíz év számviteli és adózási tapasztalat megszerzését követően a tíz legnagyobb hazai számviteli szolgáltató egyikénél tevékenykedett könyvelési csoportvezetőként, és ezzel párhuzamosan a minőségirányítási rendszer kialakításával és működtetésével is foglalkozott. 2011-ben indította el saját könyvelési szolgáltatásokat nyújtó cégét, majd 2018-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz a könyvelési üzletág vezetőjeként.

Adózási vezető

Vizer József

Vizer József 2003-ban végzett közgazdászként a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán. 2003-ban mérlegképes könyvelő -, 2006-ban adótanácsadó -, 2012-ben okleveles forgalmiadó szakértő – és nemzetközi adószakértő képesítést szerzett. Közel tíz év adóigazgatási és adótanácsadói gyakorlat megszerzését követően 2013 óta különböző adózási vezetői pozíciókat töltött be, előbb a Lidl Magyarországnál, majd az RSM Hungary-nél. 2020-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz az adótanácsadási üzletág vezetőjeként.

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.
TP üzletágvezető, Adószakértő, Partner

Pásztor László

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.

Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.
Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Alapító, Partner

Dr. Kondor Bence Barnabás

Dr. Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP, a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.

Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.
CEO, Partner

Dr. Bársony Farkas

Dr. Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) volt elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.