ADÓPERCEK 2022/8.

Július 27-én kihirdetésre került a 2023. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény (2022. évi XXIV. számú törvény)amely számos adózást érintő módosítást tartalmaz. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes adónemeket érintő főbb változásokat.

Társasági adó 

A Tao. törvény két új, a tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos adóalap-módosító tétellel egészül ki, melyek már a 2022. évi adó megállapítása során alkalmazandók. 

Az adózó döntése alapján az adóévben a tulajdoni részesedésre az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt értékvesztés összege növeli az adóalapot.

Csökkenti az adóalapot a tulajdoni részesedésnek a könyvekből történő kivezetésekor a megelőző adóévekben az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt értékvesztés összegéből az a rész, amellyel az adózó még nem csökkentette az adózás előtti eredményét.

Transzferár

A legkomolyabb adóváltozások a transzferár területét érintik. Ezek részleteiről a 2022. június 30-án kiküldött transzferárazást érintő jogszabályi változásokról szóló hírlevelünkben olvashatnak.

Innovációs járulék

Bővül az innovációs járulék fizetésre kötelezettek köre. A törvény kihirdetését (július 27.) követő 31. naptól adófizetésre kötelezetté válik a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelye is, ezen belül a fióktelep is. Az újonnan kötelezetteknek 2022. adóévre és 2023 első két negyedévére vonatkozóan innovációs járulék előleget kell bevallaniuk. A 2022. adóévi innovációs járulék előlegüket 2022. október 20. napjáig kellene megállapítani, bevallani és megfizetni.

Helyi iparűzési adó

Az új törvény rendelkezései alapján a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megyei önkormányzat az adóból származó bevételt már nem csak a települések működésének támogatására és a megyei önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségekre, hanem legfeljebb 17%-ának erejéig a saját beruházásaira is fordíthatja.

ÁFA

Az Áfa szabályok módosulása két témakört érint, az adó alapjának utólagos csökkentését és a csoportos adóalanyiság szabályait.

Adó alapjának utólagos csökkentése

Az új szabály alapján pénzvisszafizetés esetén az utólagos adóalapcsökkentési jog abban az esetben is megilleti az adóalanyt, ha a pénzvisszatérítést nem közvetlenül a végső fogyasztó részére teljesíti, feltéve, hogy a végső fogyasztó a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet tekintetében előzetesen felszámított adó levonására sem részben, sem egészben nem jogosult, és a pénzvisszatérítés adó nélküli összege a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába beletartozik.

A módosításra elsősorban az Európai Unió Bíróságának C-717/19. számú ügyében hozott ítélet (a gyógyszerek ártámogatásával kapcsolatos Boehringer-ügy) kapcsán került sor. Az ítélet alapján a támogatásvolumen-szerződés alapján teljesített befizetésből fakadó utólagos adóalap-csökkentési igény érvényesítése esetén az adóalanynak nem kell önellenőrzést végeznie, hanem legkorábban a pénzvisszatérítés teljesítésének időpontját magában foglaló adó-megállapítási időszakban számolhatja el az érintett összeget.

Csoportos adóalanyiság

Az új rendelkezés a csoportos társasági adóalanyiság megszűnését követő időszakra vonatkozó képviseletet szabályozza.

A csoportos adóalany megszűnésével a csoportos adóalany tagjai jellemzően változatlanul folytatják a gazdasági tevékenységüket, melynek kapcsán számos esetben felmerülhet a csoportos adóalanyiság időszaka alatt megvalósult gazdasági eseményekkel kapcsolatos olyan korrekció, mely a csoportos adóalanyiság időszaka alatt benyújtott bevallások önellenőrzését teszi szükségessé.

Az új szabály ennek az önellenőrzésnek a lehetőségét kívánja szabályozni, miszerint a csoportos adóalanyiság megszűnését követően is a csoportos adóalanyiságban résztvevő tagok által kijelölt képviselő tehet a megszűnt csoportos adóalany nevében érvényes jognyilatkozatot az áfa kötelezettség vonatkozásában.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadót érintő módosítások az egyéni vállalkozók saját tulajdonú (vagy bérelt, lízingelt) járművének hivatalos célú használatával összefüggésben üzemanyag-felhasználás címén elszámolható összeg meghatározásához választható módszerek körét egészíti ki a tölthető hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járművek esetében.

A törvény a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolást is módosítja. A módosítás értelmében az adóhatóság a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatban nem csak olyan üzemanyagok fogyasztói árát fogja közzétenni, amelyet három nagy forgalmat bonyolító belföldi üzemanyag-forgalmazó cég forgalmaz, hanem lehetővé válik olyan üzemanyag fogyasztói árának közzététele is, amelyet csak egy-két nagy forgalmazó társaság forgalmaz (pl. CNG).

Szociális hozzájárulási adó

Az új szabályozás szerint a Magyarországon adóztatható jövedelemrész megállapítása során a naptári napok helyett a munkanapokat szükséges alapul venni, az arányosítást eszerint kell elvégezni, a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó vonatkozásában is. Az új szabály a törvény hatálybalépését követő 30. naptól alkalmazandó.   

A módosítás továbbá törli a Szociális hozzájárulási adó törvényből a külföldi kiküldetés esetén alkalmazandó alapbér fogalmát, ezentúl a Tbj. szabályai lesznek irányadóak, miszerint a járulékalapot képező jövedelem a tényleges alapbér.

Jövedéki adó és vámtörvény

A jövedéki adótörvényben is történtek pontosítások, valamint a jövedékiadó köteles dohánygyártmányok köre bővült. A vámtörvényt szintén érintik a módosítások, így például a módosítások szerint a vámhatóságnak a mérsékeltebb összegű, ún. nem vámhiányos vámbírság kiszabására lesz lehetősége.

Cégautóadó

Ahogy azt korábbi hírlevelünkben írtuk, a kormány az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) számú kormányrendelettel 2022. július 1-jétől megemelte a cégautóadó összegét. A héten kihirdetett törvény alapján ez az átmeneti adóemelés 2023. január 1-től véglegessé válik.

Megosztás:

kategóriák

Kapcsolat

Szarvady Zsófia Irodavezető
Back office igazgató

Szarvady Zsófia

Szarvady Zsófia közgazdászként végzett 2012-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemen alapszakon majd 2015-ben a Budapesti Metropolitan Egyetemen mester szakon. Tanulmányai alatt és az azt követő években az InterContinental Budapest Front Office részlegén szerzett széleskörű tapasztalatot. 2016-ban csatlakozott a PwC Magyarországhoz, ahol az adminisztratív támogatás több oldalába is belekóstolt, mint team assistant, személyi asszisztens és pénzügyi asszisztens. 2019 februárjában csatlakozott a KONDOR Csoporthoz irodavezetőként és jelenleg a Back office igazgató pozíciót tölti be.

Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Partner

Polgár Lili

Polgár Lili HR Business Partner szakközgazdász (summa cum laude), Human Synergistics nemzetközileg akkreditált vezetésfejlesztési tanácsadó, szervezetfejlesztő (OD).

20 év szervezet- és vezetőfejlesztési tapasztalattal rendelkezik a KKV szektortól az állami cégeken keresztül a multinacionális vállalatokig. Tanácsadóként elsősorban felsővezetői fejlesztésekkel, változásmenedzsmenttel és együttműködést fejlesztő programokkal foglalkozik.

A KONDOR OD társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.

Puskás Zsuzsanna Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető
Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető

Puskás Zsuzsanna

Puskás Zsuzsanna a vállalkozási ügyintéző és a kisvállalkozók gazdasági ügyintézője végzettségek megszerzését követően 2000-ben mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. Tanulmányait ezután a Szent István Egyetemen folytatta közgazdász szakon. Közel tíz év számviteli és adózási tapasztalat megszerzését követően a tíz legnagyobb hazai számviteli szolgáltató egyikénél tevékenykedett könyvelési csoportvezetőként, és ezzel párhuzamosan a minőségirányítási rendszer kialakításával és működtetésével is foglalkozott. 2011-ben indította el saját könyvelési szolgáltatásokat nyújtó cégét, majd 2018-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz a könyvelési üzletág vezetőjeként.

Adózási vezető

Vizer József

Vizer József 2003-ban végzett közgazdászként a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán. 2003-ban mérlegképes könyvelő -, 2006-ban adótanácsadó -, 2012-ben okleveles forgalmiadó szakértő – és nemzetközi adószakértő képesítést szerzett. Közel tíz év adóigazgatási és adótanácsadói gyakorlat megszerzését követően 2013 óta különböző adózási vezetői pozíciókat töltött be, előbb a Lidl Magyarországnál, majd az RSM Hungary-nél. 2020-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz az adótanácsadási üzletág vezetőjeként.

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.
TP üzletágvezető, Adószakértő, Partner

Pásztor László

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.

Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.
Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Alapító, Partner

Dr. Kondor Bence Barnabás

Dr. Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP, a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.

Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.
CEO, Partner

Dr. Bársony Farkas

Dr. Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) volt elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.