ADÓPERCEK – 2022/6.

2022. június 4-én kihirdetésre került a 197/2022. (VI.4) számú Kormányrendelet az extra profit adókról. Az adóváltozások a 2022-es és 2023-as éveket érintik, és idén júliustól, illetőleg augusztustól lépnek hatályba. Alábbi cikkünkben részletesebben ismertetjük az egyes változásokat.

A cégautóadó mértéke közel duplájára nő

A környezetvédelmi osztályjelzésektől és teljesítménytől függően a cégautó adó mértéke alábbiak szerint emelkedik a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban.

Környezetvédelmi osztályjelzésTeljesítménytől függő adómértékek  
Korábbi adómértékÚj adómérték
„0”-„4”16.500-44.000 forint30.500-81.000 forint
„6”-„10”8.800-33.000 forint16.000-61.000 forint
„5” és „14”-„15”7.700-22.000 forint14.000-41.000 forint

Fentiek alapján megállapíthatjuk a cégautóadó mértéke majdnem duplájára nő.

Tranzakciós illeték változása és kiterjesztése az értékpapírkereskedelemre

A Kormányrendelet szerint a befektetési vállalkozásoknak és hitelintézeteknek az ügyfelek értékpapírvásárlása után is tranzakciós illetéket kell fizetni. Az illeték alapja a pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke, azzal, hogy amennyiben ezen érték külföldi pénznemben denominált, akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a teljesítési napon érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,3 százaléka, de vételenként legfeljebb 10 ezer forint.

A szolgáltatóknak az új bevallási és fizetési kötelezettséget önadózás útján a teljesítési napot követő hó 20. napjáig kell teljesíteniük. Első alkalommal 2022. szeptember 20-án lesz esedékes az új rendelkezésnek megfelelő illetékkötelezettség.

Az eddig érvényben lévő pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény szerint fizetendő tranzakciós illeték maximum értéke fizetési műveletenként 6 ezer forintról 10 ezer forintra nő, fenti új szabállyal összhangban.

A törvény rendelkezéseit továbbá kiterjesztik a Magyarországon pénzforgalmi szolgáltatási, a hitel- és pénzkölcsönnyújtási, a pénzváltási, a pénzváltás-közvetítési tevékenységeket határon átnyúló szolgáltatásként végző személyekre, tehát az új típusú, itthon is egyre népszerűbb pénzügyi közvetítőcégekre.

Egyes szektorokat érintő újonnan bevezetett különadók és pótadók

A Kormányrendelet az előzetes bejelentéseknek megfelelően csak bizonyos szektorokat célzott meg különadók bevezetésével.

Bankadó változása

A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások önadózás útján teljesítik az államháztartás egyensúlyának javítása céljából bevezetett különadó kötelezettséget a 2022 és 2023 adóévekre vonatkozóan.

Az adó alapja a beszámoló szerinti nettó árbevétel és az adó mértéke 2022-ben 10 százalék és 2023-ban 8 százalék. Az idei évre vonatkozó különadót 2022. október 10-ig külön erre a célra szolgáló nyomtatványon kell bevallani és az adókötelezettséget 2022. október 10-ig és 2022. december 10-ig két egyenlő részletben kell megfizetni.

Kőolajtermék-előállítók kötelezettsége

A kőolajtermék-előállítók szintén különadó megfizetésére kötelezettek 2022-ben és 2023-ban. A különadó alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj jogszabályban meghatározott világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata.

A különadó mértéke 25 százalék. A kőolajtermék-előállító önadózás útján havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg az adót.

Extra különadó az energiaszektorban

A kőolajtermék-előállítókra vonatkozó intézkedéseken túl további különadó kötelezettség is bevezetésre került az energiaszektorban. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, és a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő kötelezettek különadó fizetésére 2022-ben és 2023-ban.

A kormányrendelet a különadó alapjának számítását részletesen ismerteti, az adó mértékét pedig 65 százalékban állítja meg.

Légitársasági hozzájárulás

A Kormányrendelet értelmében a légiközlekedésről szóló törvény szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet köteles légitársasági hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás alapja a légi személyszállítási tevékenység keretében, a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzit utasok kivételével.

A hozzájárulás mértéke az utas végső úti céljától függően, EU tagállamokba és a kormányrendeletben felsorolt bizonyos országokba utasonként 3900 forint, és a rendeletben felsorolt országokon kívüli országokba utasonként 9750 forint. A kötelezetteknek a hozzájárulás alapjának megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetnie, és önadózás útján bevallani és megfizetni tárgyhót követő hónap 20. napjáig.

Kiskereskedelmi pótadó

A kiskereskedelmi adóról szóló törvény szerinti adóköteles tevékenységet végző adóalanynak 2022. november 30-ig egyszeri, a 2021. évre vonatkozó kiskereskedelmi adójának az adóéve naptári napjai alapján 365 napra számított (évesített) összege 80 százalékával azonos összegű kiskereskedelmi pótadót kell bevallania és megfizetnie.

2023-ban pedig már új adómértékeket kell alkalmazni. Az adó mértéke 500 millió forint árbevétel alatt 0%, 500 millió és 30 milliárd forint közötti árbevétel esetén 0,15%, 30 milliárd és 100 milliárd forint közötti árbevétel esetén 1%, és végül 100 milliárd forint felett 4,1% lesz.

Távközlési pótadó

A távközlési adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettség mellett, az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó személynek a 2022. július 1-jét magában foglaló adóévére és a 2023-ban kezdődő adóévére távközlési pótadót kell bevallania és megfizetnie az adott adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig.

A pótadó alapja a nettó árbevétel és számítása során figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozások nettó árbevételét is. Az adó mértéke 1 milliárd és 50 milliárd közötti nettó árbevétel esetén 1%, az 50 milliárdot meghaladó, de 100 milliárdot el nem érő rész után 3%, és a 100 milliárdot meghaladó rész felett 7%.

Biztosítási pótadó

A biztosító társaságoknak a 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan önadózás útján biztosítási pótadót kell bevallaniuk és megfizetniük, valamint pótadóelőleg fizetésére is kötelezettek.

A pótadó alapja egyrészt a biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó bevétel, másrészt a biztosítási díj összege. A rendelet a pótadó kötelezettséget az adóalap nagyságától függően sávosan eltérő mértékben határozta meg.

Feldolgozóipari gyártók adója

2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan a feldolgozóipari gyártó is az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül. Ide sorolhatók a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj gyártó. A rendelet TEÁOR kód és termék vámtarifaszám alapján szabályozza, hogy pontosan mely vállalkozásokat érti feldolgozóipari gyártónak.

Adómértékek emelése egyes adónemekben

A Kormányrendelet egyes adónemek esetén az adómértékek megemelésével tervezi növelni az államháztartás bevételeit.

Gyógyszerszektort érintő adók emelése

2022-ben és 2023-ban a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, illetve a forgalmazót, a tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján meghatározott befizetési kötelezettsége is változik. A változás mértéke bizonyos gyógyszerek esetén 8% is lehet (20 helyett 28%).

Népegészségügyi termékadó mértékének növelése

A rendelet értelmében emelkedik az adó mértéke egyes italok, illetve sós snack-ek esetében. Így például a cukros üdítők esetén az eddig fizetett 15 forint/liter adómérték helyett 23 forint lesz az új adómérték. Az energiaitalok adótartalma típustól függően 50 forint/literről 65 forint/literre, és 300 forint/literről 390 forint/literre nő.  A rendelet mellékletben listázza változott adómértékű termékek listáját, és az új adómértéket.

Jövedék adó mértékének változása

A rendelet felsorolja, hogy mely termékkörökre vonatkozóan emelkedik az adókötelezettség és milyen mértékben. Az adómérték változása érinti a dohánytermékeket, alkoholtermékeket, valamint egyes nyersanyagokat, mint fűtőolaj, földgáz, szén stb.

Bányászatról szóló törvény rendelkezéseinek módosítása

A Kormányrendelet módosításokat fogalmaz meg a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény bizonyos rendelkezései vonatkozásában is, így például módosul az adószámítási módszer, emelkednek az adómértékek és a rendelet lényeges új kötelezettségeket is előír az érintett vállalkozásoknak.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak változása

A Kormányrendelet alapján módosulnak az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény egyes rendelkezései.  Így például a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, ez a kötelezettség eddig 18 ezer forintban volt meghatározva.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke is változik. Az adó mértéke itt is a korábban forint összegben meghatározott mérték helyett a minimálbér százalékos arányában kerül meghatározásra.

A nyugellátás számítási alapja szintén úgy változik, hogy a forintösszegben történő meghatározás helyébe a minimálbér százalékos arányában történő meghatározás lép. 

Megosztás:

kategóriák

Kapcsolat

Szarvady Zsófia Irodavezető
Back office igazgató

Szarvady Zsófia

Szarvady Zsófia közgazdászként végzett 2012-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemen alapszakon majd 2015-ben a Budapesti Metropolitan Egyetemen mester szakon. Tanulmányai alatt és az azt követő években az InterContinental Budapest Front Office részlegén szerzett széleskörű tapasztalatot. 2016-ban csatlakozott a PwC Magyarországhoz, ahol az adminisztratív támogatás több oldalába is belekóstolt, mint team assistant, személyi asszisztens és pénzügyi asszisztens. 2019 februárjában csatlakozott a KONDOR Csoporthoz irodavezetőként és jelenleg a Back office igazgató pozíciót tölti be.

Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Partner

Polgár Lili

Polgár Lili HR Business Partner szakközgazdász (summa cum laude), Human Synergistics nemzetközileg akkreditált vezetésfejlesztési tanácsadó, szervezetfejlesztő (OD).

20 év szervezet- és vezetőfejlesztési tapasztalattal rendelkezik a KKV szektortól az állami cégeken keresztül a multinacionális vállalatokig. Tanácsadóként elsősorban felsővezetői fejlesztésekkel, változásmenedzsmenttel és együttműködést fejlesztő programokkal foglalkozik.

A KONDOR OD társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.

Puskás Zsuzsanna Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető
Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető

Puskás Zsuzsanna

Puskás Zsuzsanna a vállalkozási ügyintéző és a kisvállalkozók gazdasági ügyintézője végzettségek megszerzését követően 2000-ben mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. Tanulmányait ezután a Szent István Egyetemen folytatta közgazdász szakon. Közel tíz év számviteli és adózási tapasztalat megszerzését követően a tíz legnagyobb hazai számviteli szolgáltató egyikénél tevékenykedett könyvelési csoportvezetőként, és ezzel párhuzamosan a minőségirányítási rendszer kialakításával és működtetésével is foglalkozott. 2011-ben indította el saját könyvelési szolgáltatásokat nyújtó cégét, majd 2018-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz a könyvelési üzletág vezetőjeként.

Adózási vezető

Vizer József

Vizer József 2003-ban végzett közgazdászként a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán. 2003-ban mérlegképes könyvelő -, 2006-ban adótanácsadó -, 2012-ben okleveles forgalmiadó szakértő – és nemzetközi adószakértő képesítést szerzett. Közel tíz év adóigazgatási és adótanácsadói gyakorlat megszerzését követően 2013 óta különböző adózási vezetői pozíciókat töltött be, előbb a Lidl Magyarországnál, majd az RSM Hungary-nél. 2020-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz az adótanácsadási üzletág vezetőjeként.

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.
TP üzletágvezető, Adószakértő, Partner

Pásztor László

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.

Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.
Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Alapító, Partner

Dr. Kondor Bence Barnabás

Dr. Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP, a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.

Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.
CEO, Partner

Dr. Bársony Farkas

Dr. Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) volt elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.