Adópercek 2022/10.

Digitális platformok adatszolgáltatási kötelezettsége 2023-tól

2023. január 1-től bevezetésre kerül a digitális platformüzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettsége, amely az adóelkerülés visszaszorítására irányuló EU-s irányelv legutóbbi módosításából (DAC7) ered. Az adatszolgáltatás célja, hogy biztosítsa az uniós tagállomok közötti információcserét a digitális platformokon keresztül szerzett jövedelmekről annak érdekében, hogy ezen jövedelmek tiszta adóztatását elősegítse.

A hazai szabályozás az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvénybe („Aktv.”) épül be, ahogy az adóhatósági együttműködésre és információcserével kapcsolatos más korábbi szabályok is.

Az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőknek e minőségüket első alkalommal a módosítás hatálybalépését, azaz 2023. január 1-jét követő 45 napon belül kell bejelenteniük az adóhatóság részére, majd ezt követően az új kötelezetteknek 15 napon belül van erre lehetőségük.

Kik az adatszolgáltatásra kötelezettek?

Platformnak minősül „minden, a felhasználók számára hozzáférhető szoftver (honlapok és azok részei is) és alkalmazás (beleértve a mobilalkalmazásokat), amely lehetővé teszi az Értékesítők számára a többi felhasználóval történő kapcsolatfelvételt valamely Érintett tevékenység közvetlen vagy közvetett, a felhasználók számára történő elvégzése céljából. Idetartozik az érintett tevékenység Ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen megoldás is.”

Platformüzemeltetőaz a szervezet, amely az adott platform vagy annak egy részének az értékesítők rendelkezésére bocsátása céljából szerződést köt az értékesítőkkel.”

Érintett tevékenység: az ellenérték fejében végzett alábbi tevékenységek:

 • Ingatlan bérbeadása, beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet
 • Személyi szolgáltatás
 • Áruk értékesítése
 • Közlekedési eszköz bérbeadása

Magyarországon adatszolgáltatásra kötelezett az a platformüzemeltető:

a) aki Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy amennyiben nem rendelkezik belföldön adóügyi illetőséggel akkor az alábbi három lehetőség közül egyik legalább teljesül:

 • a magyar jog alapján van bejegyezve,
 • az üzletvezetése helye Magyarországon található,
 • állandó telephellyel rendelkeznek Magyarországon.

b) Amennyiben egyik fenti feltétel sem teljesül, akkor az alapján is adatszolgáltatási kötelezettség alá esik, ha valamely érintett tevékenység elvégzését teszi lehetővé a platformon olyan értékesítőknek, akikről adatszolgáltatást kell teljesíteni vagy akik Magyarországon ingatlan bérbeadásával bevételt realizálnak.  

Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető mentesül az információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy ugyanazon információt egy másik Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető már bejelentette.

Kikről kell adatot szolgáltatni?

Az adatszolgáltatás olyan értékesítőkre (ideértve természetes személyeket és jogi személyeket is) terjed ki, akik:

 • az adatszolgáltatási időszak során barmely időpontban regisztráltak a platformon, és az érintett tevékenységet végezték, ÉS
 • az adatszolgáltatási időszakban ténylegesen is végezték az érintett tevékenységet, vagy részükre az adatszolgáltatási időszakban az érintett tevékenységgel kapcsolatban ellenértéket fizetnek ki vagy írtak jóvá, ÉS
 • valamely tagállamban illetőséggel rendelkeznek, vagy valamely tagállamban található ingatlant adnak bérbe.

Nem kell adatszolgáltatást teljesíteni azokra az értékesítőkre, akik:

 • közigazgatási szervnek minősülnek, vagy
 • részvényeivel rendszeresen kereskednek a szabályozott értékpapírpiacon, vagy egy ilyen jogi személy kapcsolt szervezete, vagy
 • olyan jogi személy, amelynek a platformüzemeltető az adatszolgáltatási időszakban több mint 2000 ingatlanközvetítést tett lehetővé, vagy
 • részére a platformüzemeltető az adatszolgáltatási időszakban kevesebb, mint 30 áruértékesítést tett lehetővé, és ezek kifizetett vagy jóváírt ellenértékének teljes összege nem haladta meg a 2.000 eurót.

Milyen adatokat kell jelenteni és milyen határidővel?

Az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőknek az értékesítőkre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüket a naptári évet követő év január 31-éig szükséges megtenniük az adóhatóság részére.

Az alábbi adatokat kell jelenteni:

 1. értékesítő neve, címe, születési dátum,
 2. adóazonosító szám (ennek hiányában születési hely), adószám,
 3. pénzforgalmi jelzőszáma,
 4. jogi személyek esetében cégnyilvántartási szám, állandó telephely szerinti tagállam, amelyen keresztül az érintett tevékenységet végzi,
 5. adóügyi illetősége,
 6. negyedévente kifizetett vagy befolyt összegek, díjak, jutalékok, adók, és az érintett tevékenységek száma,
 7. az ingatlanbérbeadással foglalkozó platformoknak ezen felül szükséges még az ingatlan címe, helyrajzi száma, az ingatlan típusáról és a bérelt napok számáról is adatot szükséges szolgáltatni.

Az adatokat a platformüzemeltetőknek 10 évig meg kell őrizniük.

Jogkövetkezmény

Abban az esetben, ha a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét a platformüzemeltető elmulasztja, valótlan tartalmú vagy hiányos bejelentést tesz, az adóhatóság 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Megosztás:

kategóriák

Kapcsolat

Szarvady Zsófia Irodavezető
Back office igazgató

Szarvady Zsófia

Szarvady Zsófia közgazdászként végzett 2012-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemen alapszakon majd 2015-ben a Budapesti Metropolitan Egyetemen mester szakon. Tanulmányai alatt és az azt követő években az InterContinental Budapest Front Office részlegén szerzett széleskörű tapasztalatot. 2016-ban csatlakozott a PwC Magyarországhoz, ahol az adminisztratív támogatás több oldalába is belekóstolt, mint team assistant, személyi asszisztens és pénzügyi asszisztens. 2019 februárjában csatlakozott a KONDOR Csoporthoz irodavezetőként és jelenleg a Back office igazgató pozíciót tölti be.

Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Partner

Polgár Lili

Polgár Lili HR Business Partner szakközgazdász (summa cum laude), Human Synergistics nemzetközileg akkreditált vezetésfejlesztési tanácsadó, szervezetfejlesztő (OD).

20 év szervezet- és vezetőfejlesztési tapasztalattal rendelkezik a KKV szektortól az állami cégeken keresztül a multinacionális vállalatokig. Tanácsadóként elsősorban felsővezetői fejlesztésekkel, változásmenedzsmenttel és együttműködést fejlesztő programokkal foglalkozik.

A KONDOR OD társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.

Puskás Zsuzsanna Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető
Könyvelés és bérszámfejtés üzletágvezető

Puskás Zsuzsanna

Puskás Zsuzsanna a vállalkozási ügyintéző és a kisvállalkozók gazdasági ügyintézője végzettségek megszerzését követően 2000-ben mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. Tanulmányait ezután a Szent István Egyetemen folytatta közgazdász szakon. Közel tíz év számviteli és adózási tapasztalat megszerzését követően a tíz legnagyobb hazai számviteli szolgáltató egyikénél tevékenykedett könyvelési csoportvezetőként, és ezzel párhuzamosan a minőségirányítási rendszer kialakításával és működtetésével is foglalkozott. 2011-ben indította el saját könyvelési szolgáltatásokat nyújtó cégét, majd 2018-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz a könyvelési üzletág vezetőjeként.

Adózási vezető

Vizer József

Vizer József 2003-ban végzett közgazdászként a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán. 2003-ban mérlegképes könyvelő -, 2006-ban adótanácsadó -, 2012-ben okleveles forgalmiadó szakértő – és nemzetközi adószakértő képesítést szerzett. Közel tíz év adóigazgatási és adótanácsadói gyakorlat megszerzését követően 2013 óta különböző adózási vezetői pozíciókat töltött be, előbb a Lidl Magyarországnál, majd az RSM Hungary-nél. 2020-ban csatlakozott a KONDOR Csoporthoz az adótanácsadási üzletág vezetőjeként.

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.
TP üzletágvezető, Adószakértő, Partner

Pásztor László

Pásztor László 2005-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetemen, adótanácsadói bizonyítványát 2007- ben szerezte meg. 2011-ben a közvetlen adók területén nemzetközi adószakértő címet nyert el. Több, mint egy évtizede foglalkozik nemzetközi adózással és transzferárazási kérdésekkel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője, a TP GROUP társalapítója, szakmai vezetője. 2017-től a KONDOR Csoport Partnere.

Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.
Szervezetfejlesztés és HR üzletágvezető, Alapító, Partner

Dr. Kondor Bence Barnabás

Dr. Kondor Bence Barnabás 2002-ben végzett jogászként. A PhD képzéssel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán (2002-2007). 2008 óta foglalkozik transzferárazással, valamint vállalkozás- és üzletfejlesztéssel. A TranszFAIRár című könyv társszerzője. A TP GROUP, a KONDOR Csoport és a VISEGRAD Consulting Group alapítója.

Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.
CEO, Partner

Dr. Bársony Farkas

Dr. Bársony Farkas pénzügyi jogász, hosszú ideig a GE Hungary ügyvezető igazgatója és több GE üzletág globális és EMEA adóügyi igazgatója. Legutóbb a PwC CEE TLS Partnere. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) volt elnöke. Munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A VISEGRAD Consulting Group társalapítója, 2019-től a KONDOR Csoport Partnere.